Stanový Hotel s.r.o. - Zásady používání cookies

Správce osobních údajů, společnost Stanový hotel s.r.o. IČ 09027785 se sídlem Holubice 405, Holubice, 683 51, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C., vložka 116764, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:


– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
– vytváření remarketingových seznamů;
– fungování webových stránek.


Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Vodičkova 37, 110 00 Nové Město. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.


Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.


Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.


Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.


Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:


Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook, sídlem Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Poskytovatelem služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Poskytovatelem služby Youtube, provozované společností YouTube, LLC, sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA
Poskytovatelem služby Doubleclick, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:


Služba Facebook Pixel: https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


– požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
– vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
– požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Správce zpracovává následující soubory cookies:

1) Nutné k provozování webu | Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:
– souhlas s cookie
– sdílení stránky přes Facebook, Google, Twitter
– správce pro externí skripty Google Tag Manager


2) Analytické | Facebook – Statistiky | Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
– sdílení stránky přes Facebook, Google, Twitter

3) Analytické | Google Adwords | Sledování jednotlivých stránek webu.


4) Analytické | Google Analytics | Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
– poptávka

5) K marketingovým účelům | Facebook – Remarketing | Sledování jednotlivých stránek webu.


6) K marketingovým účelům | Google Adwords | Sledování jednotlivých stránek webu.


7) K marketingovým účelům | Google Adwords | Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing.

Stanový Hotel s.r.o.